Upadající role manželského svazku

svatba v kostele v Praze

Jakou roli dnes hraje manželský svazek? Proč se nadpoloviční většina manželství rozvede? Selhává katolická církev v tomto směru? Proč jsou genderové role v manželství relativizovány a dochází k rozmělnění? Z pohledu bible, Bůh lidem předložil manželský svazek jako svazek na celý život a když lidé nedodržují jeho principy a původní myšlenky, význam manželství je podceňován a západní člověk si zadělává na problémy. Je proto nesmírně důležité, abychom věděli a sledovali tyto trendy a snažili se názorným příkladem vrátit manželství původní myšlenku jako svazku na celý život mezi mužem a ženou. Z hlediska církve i evoluce je důležité ono genderové rozdělení. Nic proti svazkům mezi páry stejného pohlaví, ale zde se bavíme o tradičním manželství.

Význam genderových rolí samozřejmě nelze začít sledovat jinde, než že budeme uvažovat o prvním manželství v ráji. Genderové role byly v podstatě první věcí, kterou využil, můžeme říci napadl, ďábel, když využil rozdílů, aby narušil idylický běh světa. Pokouší-li Eva Adama, je to proto, že Satan ji manipuloval, aby uzurpoval autoritu, která přirozeně náležela jen Bohu.  Adam Evu následoval, čímž vlastně následoval ďábla. Ale původním božím záměrem bylo, aby manžel vedl manželství, což je z Písma svatého zcela jasné. Tedy genesis ukazuje, že muž měl v manželství roli vedoucí, on měl být tím silným, skálou, o  kterou se Eva může opřít a o kterou se rozbijí všechny vlny.

Dnes je vše jinak, vše je relativizováno. Tradiční modely jsou nahrazovány a měněny z gruntu, manželství se stalo čímsi, co je na chvíli a jediné co nám zbyde je zásnubní prsten Swarovski. Něco si slíbíme, ale vlastně to tak ani nemyslíme. Nevím jestli je to dobře nebo špatně. Na jednu stranu se dnešní tendence zdají být spíše rozmělněné a bez morálky, na stranu druhou se nechci stavět do role jakési světlonošky tradičních křesťanských hodnot.

Osobně se na svatbu těším, snad jako každá žena. Chci mít hezký závoj, krásný prstýnek s diamantem, spoustu hostů a krásný obřad v kostele. Je to v nás, nebo alespoń ve mně, že Evropa stojí na myšlenkách křesťanské církve a židovství. Toto relativizovat nejde. Ok, jde, ale budete vypadat jako hlupák.

Všichni milují dobrou svatbu a já nejsem výjimkou, loni jsem měla tu čest být hostem na svatbě v Yorkshiru a musím říci, že to byl obrovský zážitek, který jen posílil mé přesvědčení, že tradiční evropská svatba je stále aktuální. V minulosti jsem díky své práci navštívila více svateb v zahraničí, včetně Karibiku a Itálie. Mohu tedy říci, že obřady a zvyky se liší, ale většina zůstává stejná a obvykle se lidé obracejí spíše k svatbě v kostele s pravým knězem a ne k oddávajícímu na městském úřadě.

Za prvé, a to se mi líbilo hodně, v Anglii obě rodiny strávily nejméně tři týdny před velkým dnem přípravami veškerého jídla, od nádherných a lahodných domácích lahůdek až po jednoduché tradiční obložené chleby a těstoviny, o jejichž tradici nic nevím, ale chutnaly skvěle. Největší úkol, tedy svatební oběd, ale nechali na profesionálním kuchaři, což se mi líbilo. V týdnu vedoucím ke svatbě je každý den společná slavnostní večeře nebo nějaká forma oslav, kdy se hoduje a pije, je to jakýsi trénink na hlavní bod celého programu. No a pak konečně svatba samotná…. tento konkrétní ceremoniál byl v krásném venkovském kostele v hrabství Yorkshire a poté se novomanželský pár dopravil na recepci v úžasně zdobeném klasickém Mini, který byl opravdu podobný tomu, jakým jezdil Mr. Bean a je to něco velmi britského, včetně řetězce plechovek, umístěných za vozem, ikdyž zde si nejsem jistá, zda je toto více zvyk anglický, nebo americký. Skvělé na tom všem bylo, že šlo především o mezilidskou komunikaci a ne jen o to, jak vybrat levné šperky a najíst se na svatební hostině. Můj závěr tedy nemůže být jiný, než že tradiční evropská svatba ja stále živá a hodnoty jaké představuje stojí za to, abychom se brali a dělali vše pro to, aby se tyto hodnoty předávaly z generace na generaci.